|
Quick Contact
+123 456 5532

Jak otwiera się hotel?

Lata mijają, a inwestycje w nieruchomości wciąż wydają się najpewniejszym sposobem na biznes. Większość inwestorów skupia się na domach i mieszkaniach, jednak nie brakuje także tych, którzy za cel obrali sobie wybudowanie hotelu.

Jakie wymagania formalne trzeba spełnić przy budowie hotelu?

Zbudowanie nawet niewielkiego hotelu jest sporym wyzwaniem. Przede wszystkim obiekt musi spełnić sporo wymagań prawnych. Szczególnie restrykcyjne są przepisy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz te związane z warunkami sanitarnymi.

Po skończeniu budowy nieruchomość trzeba też zgłosić do krajowego rejestru ewidencji hotelarskiej. Tylko wtedy może on funkcjonować w sposób legalny. Od momentu rozpoczęcia inwestycji po faktyczne rozpoczęcie działalności hotelarskiej może więc minąć sporo czasu, podczas którego trzeba się liczyć z dużymi kosztami i problemami natury formalnej.

Czy hotel można założyć, prowadząc jednoosobową działalność?

W Polsce praktycznie każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność, może założyć hotel. Wybór odpowiedniej formy działalności ma jednak wielkie znacznie. Otwierając hotel na jednoosobowej działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z tym, że ponosi się pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach, w razie niepowodzenia interesu właściciel musi się liczyć z zajęciem majątku prywatnego np. wtedy, gdy hotel generuje długi.

W praktyce hotele relatywnie często zakłada się w ramach spółek cywilnych lub kapitałowych. W dużej mierze wynika to z kapitałochłonności i poziomu skomplikowania takich inwestycji. Spółki cywilne, akcyjne, czy z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzone są zaś przez co najmniej dwie osoby, które wspólnie czuwają nad powodzeniem przedsięwzięcia.

Czy formy opodatkowania na usługi hotelarskie są restrykcyjne?

Polskie prawo nie przewiduje także większych ograniczeń dla formy opodatkowania usług hotelarskich. Przedsiębiorca może swobodnie wybierać pomiędzy podatkiem liniowym, opodatkowaniem na zasadach ogólnych, kartą podatkową, czy też ryczałtem. Wybór jednej z nich powinien być jednak dobrze przemyślany, ponieważ będzie walnie wpływał na sytuację finansową hotelu.

W kwestii podatku VAT zasady opodatkowania hoteli także nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. VAT jest obowiązkowy dopiero wtedy, gdy obroty w skali rocznej przekroczą 200 tys. złotych.

Ile kosztuje wybudowanie hotelu?

Inwestor budujący hotel musi się więc zmierzyć z licznymi wymaganiami prawnymi i wieloma formalnościami do załatwienia. Naturalnie też inwestor ponosi spore koszty inwestycyjne. Z zasady w hotelu powinno znajdować się wiele pokoi dla gości oraz inne pomieszczenia, takie jak np. kuchnia. Ponadto inwestycja powinna obejmować wygody dla klientów, takie jak basen, czy też salon SPA. Inwestycja jest więc liczona w milionach złotych.

W praktyce najczęściej budowa hotelu finansowana jest z kilku źródeł. Środki pochodzą od inwestorów zarządzających danym biznesem oraz z kredytów bankowych. Chcąc uzyskać finansowanie z banku, trzeba jednak wykazać się dużą cierpliwością. Każdy bank dokładnie sprawdzi założenia biznesplanu oraz szeroko pojętą wiarygodność inwestorów.

Po zbudowaniu i wyposażeniu hotelu przychodzą kolejne spore wydatki. Zatrudnienie i przeszkolenie personelu oraz wdrożenie akcji marketingowych pochłania dziesiątki tysięcy złotych, a czasem nawet więcej. Po pewnym czasie jednak inwestycja na ogół zaczyna przynosić zyski, czasem we wręcz astronomicznych wysokościach,

Centrumnoclegowemasz.pl sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Centrumnoclegowemasz.pllogin form


epsilon